Materiały edukacyjne Zobacz

« strona główna

Program XI Ogólnopolskiej Konferencji „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii”

11-13 lutego 2021 r.

Konferencja Online

Czwartek godz. 18.00-20.40

18.00-18.10 Inauguracja XI Ogólnopolskiej Konferencji „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii” IOR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

SESJA I

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

18.10-18.25 Terapia ŁZS to trudne – JAK zrealizować małe i duże marzenia pacjentów?
Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer.
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

18.25-18.40 Nowe możliwości terapeutyczne w Chorobie Zwyrodnieniowej Stawów - opinia ortopedy.
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Adamed.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Klinika Ortopedii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Otwock

18.40-18.55 Ból neuropatyczny, zaburzenia lękowe – dlaczego nie reumatolog.
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Adamed.
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

18.55-19.15 Sesja Q&A.

19.15-19.25 Przerwa.

SESJA IIA

Luty 2021 - Osteoporoza nie przestała być wyzwaniem.

Sesja wsparta grantem naukowym firmy Amgen.
Moderator sesji: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

19.25-19.40 Nie lekceważmy FRAX-u! I badań laboratoryjnych. Diagnostyka a dostęp do terapii OP.
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny, Łódź

19.40-19.55 Czego się boisz… reumatologu? Problemem osteoporoza, zmieniające się zasady wypisywania recept czy kary NFZ?
mgr inż. Rafał Bator
Kierownik Działu Dokumentacji i rozliczeń z NFZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

19.55-20.05 Komentarz moderatora.

20.05-20.25 Sesja Q&A.

SESJA IIB

Przewodniczący sesji: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

20.25-20.40 Ostry ból krzyża. Jak złagodzić cierpienie i nie dopuścić do utrwalenia bólu?
Wykład sponsorowany przez firmę Berlin-Chemie/Menarini.
dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska prof. nadzw. CMKP
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa

Piątek godz. 18.00-20.40

18.00-18.10 Rozpoczęcie konferencji. Dzień II.

Sesja III

Dylematy – czyli trudne wybory. Jesteśmy przekonani? A pacjent?

Sesja pod patronatem firmy Sandoz.
Moderator sesji: dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KA AFM

18.10-18.25 Szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi.
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

18.25-18.55 Bezobjawowa hyperurykemia – szansa na wspólny front?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa

dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KA AFM
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Klinika Reumatologii i Immunologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Kraków

18.55-19.15 Sesja Q&A.

19.15-19.25 Przerwa.

Sesja IV

Co najmniej 4! Reumatolog, pulmonolog i kardiolog - stała współpraca. Tętnicze Nadciśnienie Płucne – mamy szansę.
Różnicowanie objawów i interpretacja wyników badań pulmonologicznych. ABC dla reumatologa.

Sesja sponsorowana przez firmę Janssen-Cilag.
Moderator sesji: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

19.25-19.40 Kardiologiczna diagnostyka duszności u pacjenta z chorobą układową tkanki łącznej.
kardiolog:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

19.40-19.55 Interpretacja wyników badań czynnościowych układu oddechowego w ocenie skriningowej pacjentów z chorobą układową tkanki łącznej.
pulmonolog:
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

19.55-20.10 Zdążyć przed objawami! Wczesna diagnostyka nadciśnienia płucnego u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej.
reumatolog:
prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok

20.10-20.20 Komentarz moderatora.

20.20-20.40 Sesja Q&A.

Sobota 9.00-16.00

9.00-9.10 Rozpoczęcie konferencji. Dzień III.

Sesja V

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

9.10-9.25 Czy wcześniej znaczy lepiej? W przypadku spondyloartropatii nie ma wątpliwości!
Wykład sponsorowany przez firmę Novartis.
dr n. med. Anna Felis-Giemza
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

Jeśli literki dla reumatologa to:

9.25-9.40 EMA DNA i Fast – aktualne ważne informacje.
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

9.40-9.55 HO, HOA i COX z covidowym akcentem na COX.
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej, Warszawa
Specjalistyczne Centrum Reumatologii i Osteoporozy, Rheuma Medicus, Warszawa

9.55-10.15 Sesja Q&A.

10.15-10.25 Przerwa.

Sesja VI

Przewodniczący sesji: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

10.25-10.55 Reumatolog i dermatolog. Holmes i Watson. To nie kryminał! Efekt śledztwa decyzja o nowoczesnej terapii ŁZS spełniającej oczekiwania nie tylko pacjenta.
Wykład sponsorowany przez firmę Eli Lilly.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka
Klinika Dermatologii CMKP, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

10.55-11.25 Choroba zwyrodnieniowa. Częsta? Znana? Łatwe rozpoznanie? Terapia zawsze wymaga personalizacji!
dr n. med. Robert Rupiński
Specjalistyczne Centrum Reumatologii i Osteoporozy, Rheuma Medicus, Warszawa

11.25-11.45 Sesja Q&A.

11.45-12.15 Przerwa.

Sesja VII

Przewodniczący sesji: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

12.15-12.30 Reumatolog to nie psychiatra, ale… Poziom lęku ma znaczenie również w wyborze leku z grupy DMARDs.
Wykład sponsorowany przez firmę Zentiva.
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

12.30-12.45 Reumatolog kocha politerapię!? Polak z zasady abstynent! Co na to wątroba pacjenta?
dr n. med. Piotr Dąbrowski
Specjalistyczny Gabinet Gastroenterologiczny Piotr Dąbrowski, Poznań
Wielospecjalistyczny NZOZ "Bamberski Dwór”, Poznań

12.45-13.00 Czy pandemia zmienia poziom spokoju lekarza? To nie prowokacja. Mówimy o terapii bólu u najważniejszych reumatologicznych pacjentów.
dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

13.00-13.10 Komentarz moderatora.

13.10-13.30 Sesja Q&A.

13.30-13.40 Przerwa.

Sesja VIII

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

13.40-13.55 Reumatologiczna klasyka (DMARDs) w dobie covid?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

13.55-14.10 Zawdzięcza wiele… covid-owi? Witamina D.
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny, Łódź

14.10-14.25 Współistnienie to nie ułatwienie, ale… Alternatywne metody leczenia RZS i CHZS.
Wykład sponsorowany przez firmę Qpharma.
dr n. med. Piotr Ligocki
Kliniczny Oddział Reumatologii X Wojskowego Szpitala Klinicznego, Bydgoszcz

14.25-14.45 Sesja Q&A.

14.45-14.55 Przerwa.

Sesja IX

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

14.55-15.10 „Kręcz szyi – to mnie dobije” – Zdrowie – Forum dyskusyjne... Narastający problem, poszukiwanie rozwiązania.
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Sun-Farm.
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

15.10-15.25 Bezpieczne przejście w dorosłość reumatologicznego pacjenta ? Czy coś się zmieniło?
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA
Katedra Pediatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym i Reumatologicznym, Szpital Dziecięcy św. Ludwika, Kraków

15.25-15.40 Dziecko, wnuczek, pacjent. Zespół PIMS ważny dla każdego reumatologa.
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

15.40-16.00 Sesja Q&A.

16.00 Zakończenie konferencji.

Program X Ogólnopolskiej Konferencji 13-15 lutego 2020 r.

Program IX Ogólnopolskiej Konferencji 14-16 lutego 2019 r.

Program VIII Ogólnopolskiej Konferencji 8-10 lutego 2018 r.

Program VII Ogólnopolskiej Konferencji 9-11 lutego 2017 r.

Program VI Ogólnopolskiej Konferencji 4-6 lutego 2016 r.

Program V Ogólnopolskiej Konferencji 14-15 lutego 2015 r.

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji 14-15 lutego 2014 r.

Program III Ogólnopolskiej Konferencji 8-9 lutego 2013 r.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji 17-18 lutego 2012 r.

Sesje naukowe oraz wystawa firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 1366 Gościem na naszej stronie.